Gratis dansk dating Odder

Rated 3.94/5 based on 972 customer reviews

Han er blandt andet bestyrelsesformand for Carlsberg, Carlsbergfondet, Tuborgfondet og UNLEASH, næstformand i Innovationsfonden, medlem af bestyrelsen i Unisense og medlem af bestyrelsen i ledelsesudviklingsorganisationen Center for Ledelse.Han har desuden været formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi og medlem af regeringens digitale vækstpanel.Ikke mindst klimaforandringerne stiller krav til os om at være med helt fremme – både nationalt og globalt - på områder som innovation, cirkulær økonomi og digitalisering.

gratis dansk dating Odder-7

direktør Lars Schrøder til at spille en meget væsentlig rolle i udviklingen af virksomheden de kommende år: ”Valget af Flemming Besenbacher som ny bestyrelsesformand er et scoop for Aarhus Vand og dermed også for vores 350.000 kunder.

Han er en højt estimeret forsker, og han har nogle særdeles stærke bestyrelseskompetencer, som vi vil få stor gavn af i forhold til udviklingen af Aarhus Vand som virksomhed, som arbejdsplads og som medspiller i forhold til Aarhus Kommunes visioner for byen.

Som et vandselskab, der udover at producere drikkevand og rense spildevand, laver klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse og grøn energi, står vi over for meget store udfordringer de kommende år.

Det er Keld Hvalsø (EL), som er næstformand i bestyrelsen, Ango Winther (S) og Almaz Mengesha (LA).

Desuden medarbejderrepræsentanterne Mads Thomsen, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

Leave a Reply